Detachering Gasmeetkundige

Zelf gasmeetkundigen in dienst nemen… Als u kijkt naar het aantal containers dat bij u in het kader van de Arbowet moet worden gecontroleerd op aanwezigheid van schadelijke gassen, lijkt dat vanuit kostenoogpunt bezien misschien een logische stap.

Bedenk echter wel dat:

 • u daarmee zelf ook de verantwoording over deze specialistische werkzaamheden op u neemt, met alle risico’s die dat met zich meebrengt
 • hiervoor speciaal opgeleide medewerkers nodig zijn en dat deze nogal eens worden weggekocht of besluiten voor zichzelf te beginnen
 • het gevaar bestaat van belangenverstrengeling of interne druk vanuit diverse afdelingen
 • er bij ziekte en verlof vaak snel een praktisch probleem is
 • het onderhoud van de eigen gasmeetapparatuur geen goedkope zaak is en uitval tot onverwachte vertragingen kan leiden

De oplossing: detachering van gasmeetkundigen

Kiezen voor detachering van gasmeetkundigen neemt die nadelen weg en heeft vele voordelen:

 • gecertificeerde gasmeetkundigen die in dienst zijn van Optimal Safety, maar die bij en voor u aan het werk zijn en uw gasmeetproblematiek kennen als een eigen medewerker
 • fors goedkoper dan per container laten meten door derden: bij detachering betaalt u de gewerkte uren en de verbruikte materialen
 • geen kosten voor eigen gasmeetapparatuur 
 • de eindverantwoording voor uitvoering en meetresultaten ligt bij Optimal Safety, dus voor u geen risico van aansprakelijkheid en schadeclaims 
 • zekerheid dat uitvoering en registratie voldoen aan de standaardvoorschriften 
 • back-up en ondersteuning van veiligheidsadviseurs van Optimal Safety Group
 • Optimal Safety Group kan de rapportage opnemen in de RI & E van uw bedrijf 
 • onze veiligheidskundige houdt toezicht op uitvoering van de werkzaamheden en controleert deze
 • u bent altijd verzekerd van voldoende capaciteit 
 • geen voorrijkosten 
 • werktijden in overleg met u


Benieuwd of detachering van gasmeetkundigen ook voor u de oplossing is? We komen graag bij u langs om dit met u te bespreken en op basis daarvan een vrijblijvende offerte te doen.

Contact

 

 

© Copyright 2016 Optimal Safety Group