Bescherming tegen RA straling

Alfa en Bèta straling

De verschillende soorten straling hebben verschillende doordringende vermogens. Zo wordt alfastraling al tegengehouden door een vel papier, en ook bètastraling is gemakkelijk tegen te houden: een dun laagje metaal of normale kleding kan al voldoende zijn.

Het grootste gevaar loopt men als de radioactieve stof het lichaam binnendringt.

Gamma Straling

Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door Kobalt-60 veroorzaakte straling tegen.

Bij een nucleaire aanval biedt dan ook zelfs een tank geen goede bescherming. De meeste voorzorgsmaatregelen zijn er op gericht om radioactieve stoffen buiten de beschermde (en afgesloten) omgeving te houden.

Er worden jodiumtabletten geslikt om te voorkomen dat het lichaam de radioactieve isotoop ervan opneemt

Om de schadelijkheid van de straling aan te geven is de becquerel minder geschikt omdat die niets zegt over de opgenomen hoeveelheid straling. Hiervoor zijn andere eenheden zoals de rem of de sievert beter geschikt

 

 penetration

© Copyright 2016 Optimal Safety Group