Een veilige werkomgeving

Optimal Safety Group
Adviseurs voor een veilige werkomgeving

Een inschattingsfout, even niet opletten, verkeerd materiaalgebruik, een vraag of een antwoord verkeerd begrepen… een ongeluk zit in een klein hoekje. Veilig werken moet, maar tegelijkertijd weten we dat 100% veiligheid nooit haalbaar is. Ondanks alle arboregels, noodprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen en inspecties.

Optimal Safety Group creëert een werkbare manier om met veiligheid en milieu om te gaan. Werken conform de regels, maar daarbij zorgen dat uw projecten zo min mogelijk stagnering oplopen.  Dát is waar wij voor staan.

Daarbij vinden wij dat veiligheidsbewustzijn nog belangrijker is dan regels. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat moeten we accepteren, maar we moeten er wel voor zorgen dat van die fouten geleerd wordt.

Container gasmetingen

Containers kunnen gevaarlijke stoffen bevatten doordat de producten die erin zitten (of de verpakking) tijdens het transport over zee ‘uitdampen’. Andere gevaarlijke stoffen zijn de gasvormige bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt om de lading te beschermen tegen ongedierte.

Bedrijven die producten in containers importeren, moeten daarom controleren of hun containers gevaarlijke stoffen bevatten en indien nodig maatregelen nemen zodat werknemers de containers veilig kunnen openen en binnengaan. Een mogelijkheid is om de container eerst te ventileren en vervolgens te meten

Onze diensten

  • Metingen besloten ruimtes
  • Monsternames & Lab-analyses
  • Douane FYCO begeleiding
  • Gasvrij verklaringen
  • Detachering Gasmeetkundigen

Homepage - artikel

© Copyright 2016 Optimal Safety Group